32 پاسخ

 1. 22 بهمن؛ روز برائت ايرانيان از خامنه اي خونخوار و مزدوران کثيفش.
  خامنه اي در روز 6 بهمن 1388 در جمع مزدوراني که از مازندران به دور خود جمع کرد، خود را بر حق خوانده و مردم معترضي که او آرايشان را دزديده و به نفع بوزينه نژاد بالا کشيده است را باطل خواند. اين کفتار رذل و خرفت که دستش آغشته به خون جوانان وطن ما مي باشد را اگر بيشتر از اين امان دهيم جفاي بزرگي در حق فرزندان آينده اين سرزمين خواهد بود، که گناهيست بس نابخشودني.
  اينک مشکل ما غده چرکين احمدي نژاد و دوستان دروغگويش نيست، بلکه سرطان ولايت فقيه در جمهوري اسلاميست که زمينه پرورش غده هاي چرکين احمدي نژادي را در خود فراهم آورده است. خامنه اي و سپاهيان مزدورش به خاطر منافع ميلياردي که از طريق 31 سال سلطه بر شاهرگ هاي اقتصادي مملکت و بالا کشيدن سهم زنان و مردان و کودکان و نوجوانان اين سرزمين به دست آورده است، نمي تواند از راهي که آمده باز گردد. بنابراين به جاي اينکه بخواهيم وقت خودمان را صرف مبارزه با عروسک زشت و بي ارزشي مانند احمدي نژاد بکنيم بايد هدف اصلي و سرچشمه فساد مطلقه را منظور قرار داده و مستقيما پيشاني اين جرثومه فساد و قاتل جوانان ميهن را نشانه رويم.
  خامنه اي ملعون فکر مي کند وقتي ملتي يک صدا فرياد مي زند ننگ بر ديکتاتور، منظورش ديکتاتور شيلي يا عراق است! البته بديهيست که خودش را به نفهمي مي زند. بنابراين بايد مستقيما با آوردن نام وي به جاي صفاتي چون ديکتاتور به او و امثال او بفهمانيم که اين بيزاري ملت از کسانيست که 31 سال تمام به چپاول سرمايه هاي ايرانيان پرداخته اند.
  22 بهمن بزرگترين فرصت طلاييست که به اين روانپريش اعظم بفهمانيم ايران، مهد دليران، سرزمين ايرانيان، جاي کثافت هاي بي شرمي چون او و مزدورانش نيست.

  در اين راستا شعارهاي زير توسط مبارزان ارتش سبز در سراسر ايران براي هدفگيري اين عنصر فساد و تباهي مطلقه پيشنهاد شده است که در زير مشاهده مي کنيد. به جاست که تا فرصت باقيست تمامي ديوارهاي شهرها و نيز روي اسکناس ها را مزين به اين شعارها کنيم و در موعود 22 بهمن 88 هر آنچه فرياد در سينه داريم بر سر خامنه اي و مزدوران کثيفش هوار بکشيم که:
  – رهبر خائن آواره گردي، خاک وطن را ويرانه کردي، کشتي جوانان وطن، آه و واويلا، کردي هزاران تن کفن، آه و واويلا، ننگ بر تو، ننگ بر تو، ننگ بر تو، ننگ بر تو!
  – سيد علي حياکن، سلطنتو رها کن
  – اين ماه ماهه بهمنه، سيد علي وقت رفتنه
  – ما ميگيم شاه نميخوايم، اسمشو رهبر ميزارن!
  – دو دشمن واقعي، احمدي و رهبري
  – خامنه اي ننگ به نيرنگ تو، خون جوانان ما مي چکد از چنگ تو
  – ولايت استبداد، نابود بايد گردد
  – اين همه لشگر آمده، عليه رهبر آمده
  – سيد علي بت شکن، مسکو ميري يا پکن؟
  – ننگ بر ديکتاتوري، چه شاه باشه چه رهبري
  – رفراندوم، رفراندوم، اين است خواست مردم

  اطلاع رساني برق آساي اين شعارها بر عهده من و شما شهروند سبز مي باشد.
  مثل من، شما نيز به دوستان خود بگوييد…

 2. خوب بود

 3. بدك نيست

 4. خفه شود پست فطرت

 5. شما غلط می کنیدکه این خرافات را می نویسید

 6. واي اگر خامنه اي حكم جها دم دهد ارتش دنيا نتوا ند كه جوابم دهد

 7. نه شرقي نه غربي جمهوري اسلا مي

 8. جانم فداي رهبرم خامنه اي

 9. اینکه لخت نبود ابله

 10. خاک بر سر تو وامثال تو که هدفی جز وطن فروشی و مستعمره کردن ایران اسلامی و کاسه لیسی یک مشت اجنبی خونخوار اسراییلی امریکایی و انگلیسی ندارید.من به عنوان یک ایرانی به تو و امثال تو بی خاصیت که کارتون جز گفتن اراجیف نیست با اقتدار کامل میگم که تا پای جان از ایران اسلامی و آرمانهای آن دفاع خواهم کرد و نخواهم گذاشت که امثال شما خودفروخته ها هر غلطی که اون اجنبی ها به شما دیکته میکنند انجام بدید.

 11. […] عکس خیلی خوشگل لخت از هدیه تهرانی « سیکومِ : دانلود آهنگ… ۲۵ ژانویه ۲۰۱۰ … عکس های هدیه تهرانی; بـرچـسـبهـا: لخت هدیه تهرانی · هدیه تهرانی · سکس هدیه تهرانی · عکس لخت · عکس لخت هدیه تهرانی · عکس های سکسی هدیه تهرلنی … sikome.wordpress.com/…/عکس-خیلی-خوشگل-لخت-از-هدیه-تهرانی/ – ذخیره شده […]

 12. خیلی احمق و بیشوری عوضی کسافت.
  توووو خود خود خود شیطانی هر چند که شیطان هم از تو بهتر است . تو چرا نمی فهمی که ایییییییررررراااانننننن ههههههههههههرررررررررررررررر چچچچچچچچچههههههههههههه ددددددددااااااااااارررررررردددددددددددددد ااااازززززززز ررررررررررررههههههههبببببببببببببرررررررررررررررررر دارد.
  خخخخخخخخخخخخییییییییییییییییییییلللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییی پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپدددددددددددررررررررررررررررررررررر سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 13. خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 14. ووووووووووووووووووووووووووووو
  ططططططططططططططططططططططططططططط
  نننننننننننننننننننننننننننننن
  ففففففففففففففففففففففففففففف
  رررررررررررررررررررررررررررر
  وووووووووووووووووووووووووووو
  شششششششششششششششششششششششششششش
  ااااااااااااااااااااااااااااا
  شششششششششششششششششششششششششششش
  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
  ااااااااااااااااااااااااااااا
  للللللللللللللللللللللللللللل

 15. مممممممممممممممممممممممممممممم
  ررررررررررررررررررررررررررررر
  گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
  بببببببببببببببببببببببببببببب
  ررررررررررررررررررررررررررررر
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  وووووووووووووووووووووووووووو

 16. به تو می گن شیطان پرست

 17. ممممممممممممممممممممم
  رررررررررررررررررررررر
  گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
  بببببببببببببببببببببببببببب
  ررررررررررررررررررررررررررررر
  مممممممممممممممممممممممممممممممم
  نننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
  قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 18. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد
  تو رو خفه می کنم

 19. شما خفه شو

 20. بهتر اشهدت رو بگی چون بزودی سایت تو هک خواهد شد و تمامی مطالبت از بین خواهد رفت و خودت هم بزودی دستگیر خواه شد ای منافق بیشئور

 21. بلاخره زمان نشون میده رهبری حقه یا مزدورهای وطن فروش همه خائنین سزای خودشونو میبینن

 22. خفه شو اشغال راست میگه مثلا شما وطن پرستید که میزنید جوونای مردومو میکشید

  • دمت گرم خیلی آقایی پته هرچی مخالف نظام رابود ریختی توی چاه توالت

 23. وقتي چشم دل بسته و چشم سر باز شود نتيجه ميشود پاسخ دادن کورکورانه به توطئه دشمنان قسم خورده اين مملکت و اسلام که ميبينيم تا کجا انسان رو پايين مياره نمک نشناس منافق

 24. میخوای عکس کونه خودمو برات بفرستم تا نشونش بدی بگی این عکس کون جنیفر لوپلزه بیچاره دلم برات می سوزه

 25. آدمایی مثل تو بودن که سر امام حسین رو بریدن اگه یکم غیرت داشتی یه نمه وطن پرست بودی این چرت و پرت ارو نمینویشتی ولی حالا فهمیدم که نسل یزیدو شمر هنوز هستن و وطن فروشی پایداره
  آدم شو ……………………….آدم شو

 26. آدمایی مثل تو بودن که سر امام حسین رو بریدن اگه یکم غیرت داشتی یه نمه وطن پرست بودی این چرت و پرت ارو نمینویشتی ولی حالا فهمیدم که نسل یزیدو شمر هنوز هستن و وطن فروشی پایداره
  آدم شو ……………………….آدم شو

 27. خاک بر سرتون همین که امام خمینی شمارا لعنت کرد بستونه و زرزر زیادی نکنین وگرنه من میدانم با شما و شما هم پیش خدا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 28. دمتون گرم باید به این جیره بگیران فهماند که ایران ما ایران کوروشه نه ابلهانی مانند سید علی شیره ای وبوزینه نژادمرگ برسران رژیم واسلام ناب محمدیشون که داد مردمو دراوردن ما در طول تاریخ از ادیان جی گیرمان امده ازاینها گیرمان بیاد به امید روزی که همه سران رژیم را بالای تناب دار ببینیم وخون کسانی را که گرفته اند را بگیریم

 29. فاطمه جان در فکر کوس دادنت باشاگه از شیطان بدت میاد واسه چی وارد این سایت شدی

 30. vaghean ke ahmaghid,valie faghiho in kos sher jato bezarid kenar,nemifahmid che khabare to donya faghat sare in chiza gir kardid,sepah va …hich gohi nistan,artesh ye arzanam nemiarze,migid chera ?!
  age to google ‹harp› ro search konid mifahmid
  hannoz to 14 gharn pish ja mondid
  yekam befahmid,valie faghih ye ideology matroke tarikh gozashtas bad bakhta
  donya ro bebinid be koja mire shoma be koja!!!!!

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: