عکس های جانی دپ : جایزه فعالیت موفقیت آمیز سینمایی

جایزه یک عمر فعالیت موفقیت آمیز سینمایی برای جانی دپ

عکس: جانی دپ در کنار شان کانری
به خواندن ادامه دهید

Advertisements

عک های جانی دپ

جانی دپ در صدر فهرست بازیگران  پولسازهالیوود قرار گرفت

درهالیوود دو نوع بازیگری سینما وجود دارد. نوع اول مختص بازیگران بااعتباری است که ده ها جایزه ارزشمند هنری را ازآن خود می سازند ونوع دوم هم به بازیگرانی تعلق دارد که فروش بالای گیشه هرفیلمی را که در آن شرکت دارند تضمین می کنند. بازیگرانی که بتوانند این هردوجنبه کار را با هم ادغام کنند درنتیجه صدرنشین هنروصنعت فیلمسازی هالیوود به شمار می روند. به خواندن ادامه دهید