سارا جسيكا پاركر و هيو گرانت

سارا جسيكا پاركر و هيو گرانت در اكان فيلم مشترك و جديدشان در انگلستان بر روي فرش قرمز رفتند

اين فيلم به كارگرداني مارك لارنس و با نام “آيا شما در مورد مورگانها شنيدين؟” ميباشد. به خواندن ادامه دهید